Oglašavanje na portalu Sportske.net


Zahteve o zakupu oglasnog prostora i ostale vidove marketinške saradnje molimo uputite na Internet oglašavačku mrežu Httpool (za marketinške agencije) ili direktno na marketing Sportske.net (za direktne klijente i medijska sponzorstva).

Preuzmite Sportske.net - Marketing Kit

Httpool Online Advertising
Ljubostinjska 2
11000 Beograd
Tel: 011 2422 337
Fax: 011 3443 889
E-mail: [email protected]
Web: https://www.httpool.rs

Sportske.net
Sportske Net doo
Nikole Pašića 7
34000 Kragujevac
Tel: 069 365 888 0
E-mail: [email protected]

Reference